Teisutis K.

VIP member
5.0 (5)

Urgent home and office electrical installations repair tasks. Large scale installation tasks are also welcome. Skubūs elektros instliacijos remonto darbai namuose ir ofisuose. Didelės apimties instaliacijos darbai irgi sveikintini.

Services and rates

Electrical installation
5.0 (5)
31.25 € / h
Electrical repairs
37.50 € / h

Order this PRO

Select service
Vilnius